Cirine Wong Seko Entute

 on Minggu, 07 Desember 2008  

o Wong sing ORA JUJUR
Wong sing nek ngentut terus nyalahke wong liyo.

o Wong GOBLOG
Wong sing ngempet ngentut sampai jam-2-an.

o Wong sing JEMBAR WAWASAN'E
Wong sing ngerti kapan kudu ngentut.

o Wong sing SENGSORO
Wong sing pengin banget ngentut ning ora iso ngentut.

o Wong sing MISTERIUS
Wong sing nek ngentut wong liyo ora ono sing ngerti.

o Wong sing GUGUPAN
Wong sing ujug-ujug nyetop entute nek pas lagi ngentut.

o Wong sing PERCOYO DIRI (PD)
Wong sing ngiro nek entute dhewe ambune mesti wangi.

o Wong sing KEJEM (SADIS)
Wong sing nek ngentut terus dikibasno nang koncone.

o Wong sing ISINAN
Wong sing nek ngentut terus ke'isinan dhewe.

o Wong sing STRATEGIS
Wong sing nek ngentut ning ngarep'e wong lio iso nylamurke entut'e nganti wong lio ora kepikiran maneh.

o Wong sing BODHO
Wong sing nek bar ngentut terus ambegan njero-njero dienggo ngganti entute sing metu.

o Wong sing GEMI
Wong sing nek ngentut metune diatur sethithik-sethithik.

o Wong sing SOMBONG
Wong sing seneng ngambu entute dhewe.

o Wong sing RAMAH
Wong sing seneng ngambu entute wong liyo.

o Wong sing ORA RAMAH
Wong sing nek ngentut malah mendhelik lan ngamuk-ngamuk.

o Wong sing KE-KANAK-KANAK-AN
Wong sing senenge ngentut nang njero banyu ben iso ngematno munine blekuthuk-blekuthuk.

o Wong sing ATLETIS
Wong sing nek ngentut karo ngeden.

o Wong JUJUR
Wong sing ngakoni nek awak'e bar ngentut.

o Wong PINTER
Wong sing iso niteni ambune entut wong lione.

o Wong SIAL
Wong sing dientuti terus karo wong lio.

o Wong sing KURANG KONTROL DIRI
Wong sing nek ngentut mesthi katutan ampase.

o Wong sing ORA IKHLAS
Nggak mambu entute dewe wong liya sing mambu muring-muring.

o Wong sing GEMI
Wong sing menowo ngentut metune swara entut di-endat-endat dadi ping 7.

o Wong sing SOK AMAL
Wong sing menowo ngentut metune dibrolno sak ampase.

o Wong RA NGGENAH
Angger ngentut silite ditempeli terompet ben samsaya banter swarane.

o Wong RA UMUM
Yen ngentut dilagokake.

o Wong PENSIUNAN PRAJURIT
Yen ngentut di-penggak-penggak kareben swarane kadya unining bedil.

o Wong RA SABARAN
Wis ngueden methuthut ra muni entute malah bole sing metu.

o Wong SOLO / YOGYA (mohon maaf untuk yang sering ke Solo !)
Entute aluun banget dawa lan sajak ndandang gulo.

o Wong RADUWE GAWEAN
Ndiskusekake soal entut (kayata sing maca).

Tambahan :
Wong GENDHENG : Wong sing ngamati ciri-ciri-ne wong liya saka carane ngentut!
Cirine Wong Seko Entute 4.5 5 hery_wae Minggu, 07 Desember 2008 o Wong sing ORA JUJUR Wong sing nek ngentut terus nyalahke wong liyo. o Wong GOBLOG Wong sing ngempet ngentut sampai jam-2-an. o Wong ...


Tidak ada komentar: